Audyt / Inwentaryzacja IT

Audyt i inwentaryzacja informatyczna to pierwszy krok, by ustalić aktualny stan zasobów sprzętowych, posiadanych licencji oraz zainstalowanego oprogramowania.

Przeprowadzenie audytu pozwala uzyskać  informacje na temat:

  • konfiguracji sprzętowej poszczególnych serwerów i stacji roboczych;
  • zainstalowanym na poszczególnych komputerach oprogramowaniu na poszczególnych komputerach;
  • posiadanych przez firmę licencjach na oprogramowanie;
  • potrzebnym sprzęcie komputerowym;
  • możliwościach wykorzystania posiadanego sprzętu bez konieczności zakupu nowego;

Po przeprowadzeniu audytu / inwentaryzacji, przygotowujemy szczegółowy raport, który w prosty sposób wykazuje co należy poprawić lub co konkretnie odbiega od przyjętych założeń i jaki jest faktyczny stan firmy pod względem posiadanego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Raport pozwala również określić przygotowanie do wdrożenia nowych aplikacji pod kątem sprzętu, rodzaju oprogramowania i licencji.