Help Desk

Naszą Grupę tworzy zespół specjalistów świadczących wsparcie w ramach obsługi informatycznej. Proponujemy Klientom zapewniającą duży komfort stałą umowę abonamentową na administrację IT, lub wynajęcie na określony czas wyspecjalizowanego eksperta, który na indywidualnie ustalonych zasadach będzie świadczył wsparcie IT dla danej firmy.

Wsparcie informatyczne oferowane przez nas obejmuje szerokie spektrum usług z zakresu obsługi informatycznej, począwszy od pojedynczej interwencji aż do możliwości stałego oddelegowania naszego pracownika do firmy Klienta.