Zarządzanie infrastrukturą IT

Dla kogo?

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT wymaga przede wszystkim dokładnego zrozumienia czego tak naprawdę potrzebuje Klient dla swojego biznesu, na czym najbardziej mu zależy i jakich korzyści oczekuje. Dlatego tak ważne na samym początku jest ustalenie priorytetów oraz weryfikacja narzędzi i rozwiązań. Finalnie pozwala to zoptymalizować koszty IT.

Jakie są korzyści?

Ponad 16-letnie doświadczenie sprawia, że zapewniamy naszym Klientom sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie biznesu. Gwarantujemy dostęp do specjalistów, którzy utrzymują infrastrukturę IT bez względu na okoliczności i lokalizację., O jakości naszej pracy najlepiej świadczą referencje.

Oszczędność

W celu efektywnego zarządzania kosztami IT, już na samym początku należy ustalić czy korzystniej mieć w swojej firmie dział IT i zapewnić pracownikom takiego działu wszelkie przywileje z tego tytułu oraz wynagrodzenie, czy współpracować z firmą zewnętrzną, która weźmie odpowiedzialność za ten obszar. Porównanie kosztów wewnętrznego działu z usługami świadczonymi przez firmę IT pozwala na weryfikację czy wszystkie koszty są niezbędne oraz czy ich wielkość jest uzasadniona.

Bezpieczeństwo

Doceniamy zaufanie naszych Klientów i w codziennej współpracy udowadniamy, że jesteśmy go warci. Odpowiadamy za funkcjonowanie biznesu naszych Klientów i dbamy o najwyższy poziom infrastruktury IT w każdym aspekcie świadczonych usług. Używamy systemów rejestracji zgłoszeń, aby dopilnować każdej sprawy, sprawdzonych procedur – aby unikać błędów, systemów monitorujących stan infrastruktury – aby szybciej reagować na zgłoszenia serwisowe, a do tego dzielimy kompetencje – aby każdą sprawą zajmował się specjalista, a dostęp do danych wrażliwych mieli tylko ci, którym jest on niezbędny do wykonania pracy.